Projekt Detské Ihrisko

Dňa 6.10.2010 bolo detské ihrisko na Novej ulici slávnostne otvorené a odovzdané do správy obce Dunajská Lužná. Projekt Detské Ihrisko sa uskutočnil vďaka finančnej podpore:

Nadácia SPP
Nadácia DEXIA banky Slovensko
Nadácia SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Boni Fructi, spol. s r.o.

Ďalej nás podporili:
SEHRING Bratislava, s.r.o.
p. Július Alexy
p. Eugen Oltus
p. Štefan Nemčanský
Taktiež ďakujeme p. starostovi L.Cingelovi, obecnému zastupiteľstvu, pracovníkom obecného úradu a všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky.
Detské ihrisko bolo v apríli 2012 doplnené o dve nové zostavy – detslá dvojhojdačka a detský kolotoč, spolu v sume 1.795,- Eur.
Za pomoci ochotných rodičov sa nám podarilo upraviť terén a zasiať trávu a boli nainštalované dve nové lavičky, ktoré sme dostali ako sponzorský dar od OZ Zelená Dunajská Lužná.
V júli 2012 boli aj tieto nové zostavy odovzdané do správy obce Dunajská Lužná.

Ako to začalo ?

Ako pokračujeme…

Fotogaléria