Úvod

Občianske združenie
Materské centrum Ostrovček

(Stanovy občianskeho združenia sú  v prípade záumu k dispozícii)

Materské centrum Ostrovček je založené na princípe dobrovoľnej spoluúčasti matiek a iných záujemcov za účelom vytvoriť vlastný priestor pre matky s deťmi  do veku 4-5  rokov.

Dobrovoľná spoluúčasť: Organizátorky aktivít sú dobrovoľníčky, to znamená, že nie sú akýmkoľvek spôsobom odmeňované za svoju aktivitu.

Veľmi radi uvítame ak niektoré mamičky prejavia záujem a iniciatívu a pomôžu nám pri rozličných akciách materského centra. Taktiež oceníme nové nápady, ktoré by spestrili program materského centra.

Poplatky – prečo ich vyberáme? Akékoľvek peniaze vyzbierané počas aktivít (napr. za vstup do materského centra, za divadielko, za tvorivé dielne a podobne) budú použité na prevádzkové náklady, nákup hračiek a pomôcok. Okrem peňazí za vstupné na činnosť materského centra budú použité aj všetky ďalšie finančné prostriedky,  napr. sponzorské dary, prípadne prostriedky získané formou členských príspevkov. Všetky príjmy budú samozrejme riadne evidované spolu s účelom, na ktorý boli použité.

Vlastný priestor: Cielom je mať funkčný, bezpečný a účelný priestor, v ktorom by bola možnosť organizovať aktivity pre Vás a Vaše deti . Priestory, v ktorých bude materské centrum vykonávať svoju činnosť sú poskytnuté MKS v spolupráci s OcÚ Dunajská Lužná. Ide o formu podpory, ktorú si veľmi vážime. Je už len na nás, ako intenzívne a kvalitne poskytnutý priestor vieme využívať.

Hračky a materiál: Hračky v materskom centre boli zväčša poskytnuté matkami a preto v prípade, že máte doma nepotrebné hračky budeme radi, keď si spomeniete na materské centrum. Veľká vďaka dopredu za túto formu podpory.

Program MC Ostrovček:

Okrem pravidelných stretnutí s voľným programom v herni plánujeme v budúcnosti  rôzne iné akcie a podujatia  – odborné prednášky pre rodičov, tvorivé dielne, športové dni, divadelné predstavenia,  burzy detského oblečenia, hračiek….

Návštevníci MC Ostrovček sa finančne zúčastňujú na:

- herňa: jednorazový vstup – 1 €

permanentka – 0,70 €/vstup

(permanentka 7,- €/ oprávňuje na 10 vstupov)

- organizovaný program – vstupné podľa ponuky a potreby

Herňa vo veľkej sále MKS Dunajská Lužná býva otvorená:

utorok: 9:30 – 11:30
štvrtok: 9:30 – 11:30

Tešíme sa na Vás:  Katka, Milica a Valika.