Kto je kto …

Katka - 2 deti (Martin 2004, Jakub 2007)
Katka je zakladateľkou MC. Aktívne sa venuje všetkým činnostiam MC.
Milica – 2 deti (Filip 2006, Fedor 2008)
Milica je zakladateľkou MC. Aktívne sa venuje všetkým činnostiam MC.
Valika – 4 deti (Dann 2002, Tim 2004, Max 2009, Eli 2011)
Valika je zakladateľkou MC. Aktívne sa venuje všetkým činnostiam MC.