Kontakt

Stretávame sa v Miestnom Kultúrnom Stredisku v Dunajskej Lužnej, časti Nové Košariská.
Tel:
Valika 0917 617 029
Katka 0905 916129

www.ostrovcek.sk