Ako to začalo ?

Nové verejné detské ihrisko

Materské centrum Ostrovček zahajuje verejnú zbierku na projekt výstavby moderného, verejného a oploteného detského ihriska v Dunajskej Lužnej. Ihrisko sa bude nachádzať v časti Nové Košariská, za časťou Slnečné polia.

Na získanie potrebných finančných prostriedkov na vybudovanie tohto ihriska sme vypísali verejnú zbierku v našej obci od 1.2. do 30.6.2010. Naším cieľom je vyzbierať 6000 Eur.

MC Ostrovček získalo grant Nadácie SPP vo výške cca 2000 Eur, ktoré dostaneme v prípade ak vyzbierame verejnou zbierkou aspoň 2000 Eur.

Preto prosíme všetkých obyvateľov našej obce, aby sa zapojili do tejto verejnej zbierky a tým pomohli vybudovať nové detské ihrisko.

Prispieť môžete na č.účtu v Slovenskej sporitelni 0193551078/0900 (tento účet bol zriadený za účelom verejnej zbierky), prípadne do pokladničiek MC Ostrovček a taktiež účasťou na našich podujatiach od februára do júna 2010 (výťažok z akcií pôjde na detské ihrisko).

Aktuálne informácie o tom, koľko sa vyzbieralo, vizualizácia ihriska a fotografie prác budú zverejnené na našej novej stránke: www.ostrovcek.sk .

Zároveň ďakujeme pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu, že nám dôverovali a poskytli pozemok na tento projekt a taktiež prisľúbili prebrať ihrisko po dokončení do svojej správy (zamykať a odomykať, udržiavať, vykonávať drobné opravy).