Pripravujeme

________________________________________

Marec 2016

________________________________________

MC Ostrovček bude v čase veľkonočných prázdnin, t.j. od 24.3.2016 (vrátane) do 29.3.2016 (vrátane) zatvorené.