Pripravujeme

________________________________________

Oznam

________________________________________

počas veľkonočných prázdnin t.j. od 13.4.2017 do 18.4.2017 (vrátane) bude herňa MC Ostrovček zatvorená.

Cvičenie s Dinom je do odvolania pozastavené.