Ako pokračujeme …

Ako pokračujeme s detským ihriskom na Novej ulici ?

Určite aj mnohých z Vás napadla táto myšlienka, keďže sme o tomto projekte dosť písali a hovorili počas prvej polovice roku 2010.

Ku 27.7.2010 sme získali cca. 9000 EUR a to najmä vďaka grantom získaným od Nadácie SPP, Nadácie Slovenskej sporiteľne a v spolupráci s obcou aj od Nadácie Dexie banky Slovensko a podpore dvoch veľkých sponzorov. Z týchto peňazí sme objednali oplotenie areálu a zároveň aj herné elementy na nové ihrisko. Veríme, že jeho realizáciu stihneme do polovice augusta 2010.

Veľmi sme vďační pánovi Alexymu a mladým dobrovoľníkom z celej Európy, ktorí nám nezištne pomohli s niektorými ťažkými prácami na ihrisku. Ďalej ďakujeme obci a pánovi starostovi za úpravu pozemku, pomoc s odvozom zeminy a podporu pri príprave grantových materiálov.

Veríme, že nám milí spoluobčania pomôžete pri finálnej úprave ihriska (bude organizovaná brigáda) a uvítame akékoľvek ďalšie finančné prostriedky na zveľadenie ihriska (doplnenie sortimentu herných zostáv).

Záverom, v MC Ostrovček máme ambíciu v priebehu ďalšieho roka zveľadiť ihrisko, už v správe obce, o ďalšie herné elementy.

Oznámenie o čistom výnose verejnej zbierky a použití výnosu.

MC Ostrovček v zmysle §16 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériach a iných hrách oznamuje, že čistý výnos verejnej zbierky prebiehajúcej od 1.2. do 30.6.2010 bol  2519, 66 EUR a tieto budú použité na výstavbu verejného detského ihriska na Novej ulici v Dunajskej Lužnej.