4 kroky

Štyri kroky dopredu,
a štyri zas dozadu,
a dva sem,
a dva tam,
ja sa z toho vymotám.