Tvárička

Toto sú líčka a tu je brada,
toto sú ústa, zúbky, jazyk.
Toto sú očká, ušká, vlasy,
toto je noštek, tak už to viem asi.