Skáče žaba

Skáče žaba po blate,
kúpime jej na gate.
Na aké, na také,
na zelené, strakaté.